Traditionele Chinese Geneeskude 

Ik heb de opleiding Chin Herbs gevolgd  bij de Total Health Academie, dit is een opleiding van ruim 3 jaar. Deze opleiding is gebaseerd op TCM met Westerse kruiden

TCM staat voor Traditional Chinese Medicine ofwel Tradionele Chinese Geneeskunde.
De TCM bestaat al vele duizenden jaren.

De TCM werkt volgens een holistisch mensbeeld waarin lichaam en geest en emotie een eenheid vormen. Emotionele problemen, zoals verdriet, angst, boosheid, hebben invloed op de organen. Maar het kan ook omgekeerd zo zijn dat orgaanproblemen  invloed hebben op onze emoties. Ook het volgen van je Dao, je bestemming, je levensdoel , het  in harmonie komen met natuur en universum , is nodig om in balans te zijn, ook dit werkt door in alle lagen van je lichaam en je zijn. Volg je niet je Dao, dan kun je ook uit balans raken.

In de Chinese Geneeskunde werden artsen ook betaald als ze hun patiënten gezond hielden, en als iemand ziek werd, hadden ze hun werk niet goed gedaan.
De TCM heeft een aantal belangrijke pijlers die ik kort omschrijf om een beetje beeld te krijgen wat de begrippen betekenen.

Yin en Yang

Volgens de Chinese filosofie ontstaat al het leven uit de interactie tussen twee elkaar aanvullende, maar tegengestelde krachten; Yin en Yang.
Alle krachten in de natuur kunnen aan de hand van deze krachten worden beschreven. Ze beïnvloeden elkaar voortdurend, ze staan niet op zichzelf maar voortdurend in relatie met elkaar, zoals dag niet zonder nacht kan. Yang staat voor energie en activiteit, Yin staat voor rust. Zo kan alles worden teruggebracht naar evenwicht, naar balans. Dat is ook in het dagelijks leven onze grootste uitdaging, zoeken naar balans en evenwicht. Het symbool Yin Yang laat dat mooi zien het witte deel is het Yang deel, dat soepel overvloeit in Yin. Yin en Yang vullen elkaar aan en versterken elkaar. 

De vijf elementen 

Het Dao manifesteert zich in de twee polaire krachten Yin en Yang die in een voorturende wisselwerking met elkaar zijn. Uit de dynamiek van dit krachtspel ontstaan de vijf elementen: Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. 
Dit zijn ook geen vaststaande verhoudingen maar veranderingsfasen. De 5 elementen gaan eigenlijk om 5 bewegingen die elkaar constant beïnvloeden en waarbinnen de relaties constant veranderen. De elementen staan in verbinding met verschillende gebieden; een orgaan, een lichaamslaag, een zintuig een kleur, een smaak een emotie en een ziekmakende factor enz.... Ook is er bij ieder mens één element overheersend bepaalt, wat veel zegt over jou als persoonlijkheid. 

Bijvoorbeeld het element Aarde, Aarde is verbonden met de organen van de spijsvertering de Maag en de Milt. 
Je kunt  je voorstellen dat dit orgaan lijdt onder voedingsfouten. 
Voeding is daarom ook een heel belangrijk en omvangrijk thema binnen de TCM. 
Welke voeding past bij je, vaak worden zuivel en suikerrijke producten heel moeilijk verteert. Het gaat letterlijk aan je plakken het is dan goed te kijken wat wel bij je past en wat je wel makkelijk kan verteren. 
Kijken we naar een stukje persoonlijkheid dan ook kunnen we per element kijken wat het dichtst bij je ligt en waar eventueel aandachtspunten kunnen liggen. 
Wanneer het elemente Aarde bij jou overheersend is bepaalt, en in balans is, dan hebt je uitgebalanceerde stabiele energie, zorgzaam voor anderen, ben je niet snel uit evenwicht te brengen en ben je praktisch ingesteld. Hou je van gezelligheid en kunnen mensen op je bouwen. Aarde element ùit balans wordt wat  sloom, zwaarmoedig, wat zwijgzaam en gesloten. De energie wordt zwaar en wordt letterlijk naar beneden getrokken wat leidt tot overgewicht. De stemming kan omslaan naar eindeloos piekeren en malen en uiteindelijk in een depressie doen belanden. 

Dus wanneer je Aarde element uit balans is geraakt, dan kijken we niet alleen naar wat je letterlijk aan eten binnenkrijgt, maar ook aan wat je moet 'verteren', heb je moeite om dingen te verteren.  
We krijgen dagelijks veel binnen via nieuwsberichten, sites en social media. Dit is soms niet altijd zo makkelijk te verteren vooral bij angst en geweld. Het is goed om stil te staan wat je als mens dagelijks allemaal 'moet' verteren. 
 

Qi

Net als Yin en Yang en Dao is ook Qi  moeilijk in woorden te schetsen. We kunnen denken aan energie of bewegende kracht,  de stroming van vitale levensenergie in het lichaam. De kracht van het leven die door kanalen ( meridianen) stroomt, om organen, lichaamsweefsels en geest te voorzien van energie. Als de Qi harmonisch door het lichaam kan stromen , kan het alle organen voeden en houdt dan het lichaam gezond. 
In elke orgaan stroomt Qi , dus Qi is ook verantwoordelijk voor de functies van de organen. Blokkeert Qi dan kan dit pijn veroorzaken, maar ook allerlei andere stoornissen veroorzaken. Er kan sprake zijn van een Qi leegte, een Qi stagnatie of een rebellerend Qi.